ZASADY

NAJMU

 

DOKUMENTY
1

Sprzęt wynajmowany jest na okres : doby , tygodnia , miesiąca.

2

Pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz
czas najmu. Wartość kaucji przy wynajmie do 1 tygodnia podana jest przy opisie danego sprzętu.

3

Wysokość stawki najmu zależna jest od czasu najmu. Istnieje możliwość negocjacji cen.

4

Oferujemy transport na wyznaczone miejsce. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie
w zależności od złożonego zamówienia oraz od przebiegu współpracy.

5

Transakcje rozliczane są gotówkowo lub istnieje możliwość płatności kartą.

6

Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu.

Wynajem Długoterminowy

 • Czas trwania minimum 3 miesiące

 • Bardzo dobre stałe warunki opłaty miesiecznej

 • Nieangażowanie własnego kapitału, brak opłaty wstępnej przy zawarciu umowy

 • Przeglądy w cenie wynajmu

 • Wymiana urządzenia w razie awarii na czas naprawy

 • Dostawa akcesoriów na miejsce prac bezpłatnie

 • Możliwość zawieszenia kontraktu

Wynajem długoterminowy sprzętu

Dokumenty potrzebne przy wynajmie:

 

Osoba fizyczna:

 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport),
 • W przypadku najmu maszyny o wartości powyżej 3 000 zł dodatkowo rachunek za media z ostatnich 2 miesięcy potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego,
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym).
 • Warunkiem wypożyczenia osobom spoza województwa pomorskiego jest  kopia umowy najmu lokalu, lub faktura za hotel w którym przebywa.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport),
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON,
 • W przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela)
  upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę, pierwszy wynajem osobiście przez właściciela,
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym),
 • Warunkiem wypożyczenia osobom spoza województwa pomorskiego jest  kopia umowy najmu lokalu, lub faktura za hotel w którym przebywa.

 

Spółki prawa handlowego:

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenia o
  nadaniu numerów NIP oraz REGON,
 • Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do
  zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu,
 • Dowód osobisty osoby odbierającej sprzet dla Spółki,
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym).

+48 795 822 111

}

Pon - Pią

7.30- 17:00

biuro@habugdynia.pl

Napisz do nas

HABU GDYNIA