Wypożyczalnia i Wynajem | Gdynia | Trójmiasto: +48 795 822 111 | +48 503 122 299 | +48 501 066 700 biuro@habugdynia.pl

ZASADY

NAJMU

 

DOKUMENTY
1

Sprzęt wynajmowany jest na okres minimum jednej  doby , maksymalnie 3  miesiący. Istnieje możliwość wynajmu długoterminowego od 3 miesięcy do roku ,warunki  takiego najmu są indywidualnie ustalane. Poniżej szczegóły

2

Pobierana jest kaucja, o wysokości której decyduje wartość wynajmowanego urządzenia oraz
czas najmu. Wartość kaucji jest zmienna i zależy od długości najmu.

3

Wysokość stawki najmu zależna jest od czasu najmu. Istnieje możliwość negocjacji cen.

4

Oferujemy transport na wyznaczone miejsce. Koszt transportu ustalany jest indywidualnie
w zależności od złożonego zamówienia oraz od przebiegu współpracy.

5

Transakcje rozliczane są gotówkowo lub istnieje możliwość płatności kartą ,blikiem , przelewem tradycyjnym, przelewem na telefon

6

Wydanie sprzętu następuje po sporządzeniu Umowy Najmu , do czego niezbędne są dwa dokumenty tożsamości. Szczegółowe warunki reguluje umowa najmu. Wszelkie dane osobowe przechowujemy zgodnie z RODO (wewnętrzny regulamin RODO jest dostępny dla klientów)

Wynajem Długoterminowy

 • Czas trwania minimum 3 miesiące

 • Bardzo dobre stałe warunki opłaty miesiecznej

 • Nieangażowanie własnego kapitału, brak opłaty wstępnej przy zawarciu umowy

 • Przeglądy w cenie wynajmu

 • Wymiana urządzenia w razie awarii na czas naprawy

 • Dostawa akcesoriów na miejsce prac bezpłatnie

 • Możliwość zawieszenia kontraktu

Wynajem długoterminowy sprzętu

Dokumenty potrzebne przy wynajmie:

 

Osoba fizyczna:

 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport),
 • W przypadku najmu maszyny o wartości powyżej 3 000 zł dodatkowo rachunek za media z ostatnich 2 miesięcy potwierdzający adres zameldowania z dowodu osobistego,
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym).
 • Warunkiem wypożyczenia osobom spoza województwa pomorskiego, a wykonującym usługi na lokalnym rynku  jest  kopia umowy najmu lokalu, lub faktura za hotel w którym przebywa.

 

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • Dowód osobisty,
 • Drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy, paszport),
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP oraz REGON,
 • W przypadku odbioru sprzętu przez pracownika, konieczne jest pisemne pełnomocnictwo (podpisane przez właściciela)
  upoważniające do zawierania umów i odbioru sprzętu przez tą osobę, pierwszy wynajem osobiście przez właściciela,
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym),
 • Warunkiem wypożyczenia osobom spoza województwa pomorskiego jest  kopia umowy najmu lokalu, lub faktura za hotel w którym przebywa.

 

Spółki prawa handlowego:

 • Dokumenty rejestrowe: wyciąg z rejestru handlowego z numerem KRS (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenia o
  nadaniu numerów NIP oraz REGON,
 • Pisemne pełnomocnictwo spółki (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki) upoważniające do
  zawierania umów i odbioru sprzętu osobę, która zgłasza się po odbiór sprzętu,
 • Dowód osobisty osoby odbierającej sprzet dla Spółki,
 • Kaucja zwrotna (wysokość kaucji ustalana indywidualnie z doradcą handlowym).

+48 795 822 111

}

Pon - Pią (sobota)

7.30-16.30 (8.00-11.00)

biuro@habugdynia.pl

Napisz do nas